Ślady Biernackich w literaturze i w Internecie
Data Temat
2009-07-30 17:28 Studia z dziejów ziemian lub. w XIX i XX w.-Albin Krupowniak
2009-07-30 17:18 Kroniki Biernackich - BIERNACKI-PORAY W.(ładysław) O.(tton)
2009-07-30 17:15 O polskich korzeniach Mariny Cwietajewej - Elena Jańczuk
2009-07-02 16:39 TEKI DWORZACZKA
2009-03-16 16:32 DO NIKODEMA BIERNACKIEGO
2009-02-18 15:43 Szlachta Wołynia
2009-02-16 18:49 Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965 / 1900-1980
2009-02-16 18:26 Sprawozdanie z dział. Zarz. Gł. Zjedn. Kol. Pol. 1935-38
2009-02-12 20:16 Jan Biernacki przewodniczący Rady Żołnierzy Września 1939
2009-02-10 10:29 Wawrzyniec Biernacki koło Jasła
2009-02-10 10:25 Autorzy
2009-02-10 09:58 Biernaccy w Łosicach
2009-02-04 08:44 Michał Adam Biernacki herbu Poraj
2009-01-15 11:45 Solski "Moje wspomnienia"
2008-12-20 16:16 Nekrologi "Kuriera Warszawskiego"
2008-12-19 10:03 Bolesław Przesmycki + Józefa Biernacka
2008-12-19 09:59 Kościół katolicki na Ukrainie
2008-12-19 08:04 Dalecy kuzyni z Ukrainy
2008-12-19 06:38 Księga ślubów 1898-1907 Wilno - par. św. Jana
2008-12-09 10:38 Organy braci Biernackich
2008-12-08 09:14 Lista uczestników powstania 1863-1864 - Syberia
2008-12-08 08:57 Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku
2008-12-08 08:39 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim 1836-1861
2008-12-08 08:35 Ogólnopolski Indeks małżeństw do r. 1899
2008-12-08 07:54 Lista Wildsteina
2008-12-06 19:03 Lista zamordowanych w woj. tarnopolskim
2008-12-05 07:38 Kazimierz Biernacki, syn Jana Kantego i Wstowskiej
2008-12-04 11:09 Yad Vashem - Sprawiedliwi wśród narodów świata
2008-12-04 11:06 Lista dzieci i młodzieży z kresów Polski deportowanych
2008-12-04 11:04 Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
2008-12-04 09:58 Zalesiany Julia Biernacka + Antoni Sobolewski
2008-12-04 06:32 Spis Nauczycieli 1924 r.
2008-12-04 05:35 Jeńcy Pawiaka 1939-1944
2008-12-02 11:52 Cmentarz w Zasmykach
2008-11-30 20:38 Polskie Towarzystwo Genealogiczne w USA
2008-11-30 20:33 Lista osób przybyłych do USA na początku XX w.
2008-11-30 10:26 Jeńcy z armii napoleońskiej zesłani do Omska
2008-11-30 10:13 Biernaccy h. Poraj
2008-11-30 10:08 Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920
2008-11-30 10:06 Ogólnopolski Indeks małżeństw do r. 1899
2008-11-30 10:01 Cmentarz w Miłostowie Biernaccy w AK
2008-11-27 11:25 Biernacki Mateusz h. Poraj. Nagrobek w Żyrardowie